ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
11
20
31
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
22
17
39
1
ป.5
14
19
33
1
ป.6
12
19
31
1
รวมประถม
88
102
190
6
ม.1
27
14
41
2
ม.2
20
20
40
2
ม.3
25
21
46
2
รวมมัธยมต้น
72
55
127
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
182
366
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...