ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
39
42
81
3
อบ.3
54
39
93
4
รวม อบ.
93
81
174
7
ป.1
40
44
84
3
ป.2
39
35
74
3
ป.3
50
38
88
3
ป.4
39
46
85
3
ป.5
39
40
79
3
ป.6
41
51
92
3
รวมประถม
248
254
502
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
341
335
676
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...