ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
2
อบ.3
17
13
30
2
รวม อบ.
34
32
66
4
ป.1
23
22
45
2
ป.2
22
26
48
2
ป.3
15
12
27
2
ป.4
22
15
37
2
ป.5
22
21
43
2
ป.6
22
12
34
2
รวมประถม
126
108
234
12
ม.1
17
20
37
1
ม.2
13
18
31
1
ม.3
21
10
31
1
รวมมัธยมต้น
51
48
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
211
188
399
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...