ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
38
25
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
38
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...