ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำไซกง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
1
6
7
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
19
24
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
34
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...