ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะแบกวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
9
16
25
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
16
18
34
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
76
81
157
6
ม.1
5
14
19
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
21
31
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
132
248
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...