ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
16
25
41
3
ป.1
1
4
5
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
24
28
52
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
22
7
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
60
122
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...