ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
19
9
28
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
46
49
95
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
22
10
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
68
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...