ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางไม้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
14
6
20
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
39
32
71
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
22
13
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
51
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...