ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
21
13
34
1
รวม อบ.
41
29
70
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
23
18
41
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
72
77
149
6
ม.1
17
18
35
1
ม.2
17
9
26
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
45
35
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
141
299
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...