ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขนาก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
3
15
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
27
9
36
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
60
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...