ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
11
14
25
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
19
27
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
49
65
114
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
7
13
20
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
17
28
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
112
194
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...