ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
9
26
2
อบ.3
18
26
44
2
รวม อบ.
35
35
70
4
ป.1
13
12
25
2
ป.2
23
20
43
2
ป.3
17
9
26
1
ป.4
19
15
34
2
ป.5
20
21
41
2
ป.6
24
19
43
2
รวมประถม
116
96
212
11
ม.1
19
11
30
1
ม.2
17
16
33
1
ม.3
23
22
45
1
รวมมัธยมต้น
59
49
108
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
180
390
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...