ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
15
18
33
1
รวม อบ.
38
36
74
3
ป.1
23
26
49
2
ป.2
23
22
45
2
ป.3
31
30
61
2
ป.4
23
26
49
2
ป.5
25
38
63
2
ป.6
23
29
52
2
รวมประถม
148
171
319
12
ม.1
31
17
48
1
ม.2
38
32
70
2
ม.3
13
21
34
1
รวมมัธยมต้น
82
70
152
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
268
277
545
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...