ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
19
28
47
2
ป.1
42
38
80
3
ป.2
47
38
85
3
ป.3
39
29
68
3
ป.4
48
43
91
3
ป.5
36
41
77
3
ป.6
43
36
79
3
รวมประถม
255
225
480
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
274
253
527
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...