ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
18
25
43
3
ป.1
13
10
23
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
60
65
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
90
168
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...