ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
14
4
18
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
66
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...