ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุตะโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
5
21
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
25
12
37
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
61
65
126
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
24
21
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
98
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...