ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
31
31
62
2
อบ.3
28
19
47
2
รวม อบ.
59
50
109
4
ป.1
27
25
52
2
ป.2
23
38
61
2
ป.3
37
27
64
2
ป.4
25
24
49
2
ป.5
29
32
61
2
ป.6
34
39
73
2
รวมประถม
175
185
360
12
ม.1
29
34
63
2
ม.2
21
18
39
2
ม.3
28
28
56
2
รวมมัธยมต้น
78
80
158
6
ม.4
7
14
21
2
ม.5
11
17
28
2
ม.6
12
14
26
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
45
75
6
รวมทั้งหมด
342
360
702
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...