ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
33
23
56
2
ป.1
16
14
30
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
84
70
154
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
13
22
35
1
ม.3
9
18
27
1
รวมมัธยมต้น
37
54
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
147
301
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...