ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
13
33
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
31
25
56
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
12
19
31
1
ป.6
17
10
27
1
รวมประถม
80
81
161
6
ม.1
22
8
30
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
13
15
28
1
รวมมัธยมต้น
46
37
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
143
300
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...