ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
4
14
18
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
23
26
49
3
ป.1
20
2
22
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
80
55
135
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
16
10
26
1
รวมมัธยมต้น
33
31
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
112
248
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...