ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
26
22
48
2
ป.1
15
17
32
2
ป.2
18
15
33
2
ป.3
10
13
23
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
20
21
41
2
รวมประถม
83
90
173
9
ม.1
33
24
57
2
ม.2
24
25
49
2
ม.3
19
24
43
2
รวมมัธยมต้น
76
73
149
6
ม.4
17
15
32
1
ม.5
8
17
25
1
ม.6
7
7
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
39
71
3
รวมทั้งหมด
217
224
441
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...