ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหมี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
31
30
61
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
22
16
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
56
117
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...