ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
2
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
25
22
47
3
ป.1
15
15
30
1
ป.2
6
20
26
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
80
82
162
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
26
21
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
125
256
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...