ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
10
18
28
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
28
28
56
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
11
3
14
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
21
8
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
54
113
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...