ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
3
14
17
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
32
43
75
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
4
9
13
1
ม.3
1
4
5
1
รวมมัธยมต้น
14
21
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
80
141
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...