ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
54
65
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
84
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...