ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
12
10
22
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
37
28
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
38
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...