ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านระเริง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
13
18
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
18
27
45
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
18
7
25
1
ป.4
11
14
25
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
80
64
144
6
ม.1
20
20
40
1
ม.2
23
11
34
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
55
41
96
3
ม.4
1
1
2
1
ม.5
4
11
15
1
ม.6
0
5
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5
17
22
3
รวมทั้งหมด
158
149
307
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...