ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
18
19
37
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
42
16
58
6
ม.1
10
2
12
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
22
9
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
44
126
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...