ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
49
47
96
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
27
19
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
78
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...