ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
34
22
56
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
18
15
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
51
111
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...