ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
14
16
30
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
0
5
5
1
รวมประถม
34
32
66
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
14
15
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
63
125
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...