ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
5
17
22
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
60
63
123
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
22
27
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
104
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...