ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
43
39
82
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
75
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...