ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยายทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
16
5
21
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
11
14
25
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
71
55
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
70
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...