ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
21
20
41
2
อบ.3
18
20
38
2
รวม อบ.
46
48
94
5
ป.1
32
14
46
2
ป.2
24
18
42
2
ป.3
23
19
42
2
ป.4
13
16
29
1
ป.5
25
30
55
2
ป.6
22
35
57
2
รวมประถม
139
132
271
11
ม.1
9
3
12
1
ม.2
13
4
17
1
ม.3
14
6
20
1
รวมมัธยมต้น
36
13
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
193
414
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...