ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
4
13
17
1
รวม อบ.
14
22
36
3
ป.1
12
4
16
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
54
33
87
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
34
26
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
81
183
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...