ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
33
37
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
45
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...