ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
19
48
2
อบ.3
18
22
40
2
รวม อบ.
47
41
88
4
ป.1
27
22
49
2
ป.2
30
32
62
2
ป.3
31
31
62
2
ป.4
19
28
47
2
ป.5
34
26
60
2
ป.6
32
23
55
2
รวมประถม
173
162
335
12
ม.1
33
25
58
2
ม.2
41
26
67
2
ม.3
26
34
60
2
รวมมัธยมต้น
100
85
185
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
320
288
608
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...