ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสามขา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
9
1
10
1
รวม อบ.
18
9
27
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
37
41
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
50
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...