ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
51
41
92
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
22
10
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
64
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...