ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
2
อบ.3
13
19
32
2
รวม อบ.
24
33
57
4
ป.1
21
27
48
2
ป.2
18
14
32
2
ป.3
22
29
51
2
ป.4
14
17
31
2
ป.5
13
23
36
2
ป.6
27
16
43
2
รวมประถม
115
126
241
12
ม.1
23
13
36
1
ม.2
19
17
36
1
ม.3
15
22
37
1
รวมมัธยมต้น
57
52
109
3
ม.4
11
13
24
1
ม.5
4
13
17
1
ม.6
1
12
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
16
38
54
3
รวมทั้งหมด
212
249
461
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...