ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
8
9
1
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
1
8
9
1
ป.1
4
3
7
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
21
25
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
33
55
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...