ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
26
18
44
2
ป.1
11
19
30
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
21
18
39
1
ป.4
13
19
32
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
89
89
178
6
ม.1
9
13
22
1
ม.2
13
5
18
1
ม.3
12
5
17
1
รวมมัธยมต้น
34
23
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
130
279
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...