ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
24
23
47
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
71
61
132
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
13
13
26
1
รวมมัธยมต้น
38
35
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
119
252
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...