ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
4
15
19
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
42
55
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
70
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...