ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
0
3
3
1
รวม อบ.
7
7
14
3
ป.1
2
5
7
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
5
2
7
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
15
16
31
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
23
45
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...