ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
805
0
805
21
ม.2
788
0
788
21
ม.3
749
0
749
19
รวมมัธยมต้น
2,342
0
2,342
61
ม.4
642
24
666
17
ม.5
570
29
599
18
ม.6
544
32
576
19
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,756
85
1,841
54
รวมทั้งหมด
4,098
85
4,183
115
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...