ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
713
0
713
18
ม.2
804
0
804
21
ม.3
784
0
784
21
รวมมัธยมต้น
2,301
0
2,301
60
ม.4
629
33
662
17
ม.5
640
25
665
17
ม.6
554
28
582
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,823
86
1,909
50
รวมทั้งหมด
4,124
86
4,210
110
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...